top of page

24 - 25 ta’ Ġunju 2023

It-Tlieta 27 ta’ Ġunju –Is-Seba’ Tlieta ta’ San Duminku u Konferenza fuq it-tagħlim ta’ San Tumas t’Akwinu Fis-6p.m. rużarju quddiem Ġesù Sagramentat. Fis-6:15p.m. quddiesa, wara tingħad il-kurunella, antifona u barka sagramentali. Fis-6:45p.m. konferenza minn Mons. Arċisqof George Frendo OP.


Il-Ħamis 29 ta’ Ġunju – Solennità ta’ San Pietru u San Pawl Quddies: 7:30a.m. 10a.m. u 6:15p.m. Ma jkunx hawn quddies ta’ 12p.m.

Illum qiegħda ssir il-ġabra speċjali tax-xahar ta’ Ġunju b’risq il-proġetti tal-knisja tagħna. Infakkrukom li dan l-aħħar sar ir-restawr fuq it-tabernaklu u l-lampier tal-artal maġġur ta’ kuljum. Nirringrazzjawkom tad-donazzjonijiet tagħkom.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page