top of page

Avviżi 10- 11 t’Ottubru 2020

  1. Nhar il-Ġimgħa 16 t'Ottubru wara l-quddiesa tas-6:15p.m. ikollna l-laqgħa tal-Kors tal-Katekiżmu fil-Kjostru tal-Kunvent.

  2. Nhar is-Sibt 17 t'Ottubru filgħaxija ser nagħtu bidu għaċ-ċelerbazzjonijiet tal-50 Anniverarju tad-dikjarazzjoni ta’ Santa Katerina ta’ Siena bħala Duttur tal-Knisja mill-Papa Pawlu VI.

  3. 5:30p.m. Rużarju, 6p.m. Talba tal-Għasar u wara Quddiesa mmexxija minn P. Tonio Mallia Milanes O.P..

  4. Fis-7p.m. Kunċert mużikali mill-Kor Chorus Princeps Melitae.

  5. Il-Ħadd 18 t’Otturbu: Fil-5:30p.m. Rużarju u wara talba tal-Għasar kantata. Fis-6p.m.Quddiesa Solenni mmexxija mill-Pirjol P. Aaron Zahra O.P.

  6. Importanti li taħsbu kmieni biex tibbukjaw l-intenzzjonijiet tal-quddiesa għax-xahar ta’ Diċembru u tas-sena d-dieħla. Ix-xahar t’Ottubru mimli u Novembru hemm numru żgħir ta’ quddies vojt. Tħallux għall-aħħar.

  7. Ir-restawr fuq l-istatwa ta’ San Duminku taċ-ċimiterju miexi l’quddiem. Kull donazzjoni b’risq dan ir-restawr hija apprezata. 

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page