top of page

Avviżi 12 – 13 ta’ Marzu 2022

Mit-Tnejn 14 sal-Ġimgħa 18 ta’ Marzu - Eżerċizzi Spiritwali tar-Randan Fil-quddiesa tal-10a.m. isiru l-eżerċizzji tar-Randan minn P. Aaron Zahra OP u P. Tonio Mallia Milanes OP.


Il-Ġimgħa 18 ta’ Marzu – Via Sagra Animata u Laqgħa tal-Katekiżmu għall-Adulti Fis-5:45p.m. Via Sagra animata fil-knisja. Wara l-quddiesa tas-6:15p.m. laqgħa tal-katekiżmu għall-adulti fl-oratorju.


Is-Sibt 19 ta’ Marzu – Solennità ta’ San Ġużepp Fid-9:45a.m. Rużarju ta’ San Ġużepp. Fl-10a.m. Quddiesa kantata bl-omelija. Wara tingħad il-kurunella ta’ San Ġużepp.


Il-Ħadd 20 ta’ Marzu – Laqgħa ta’ Talb għall-Paċi fl-Ukrajna Fis-6p.m. il-Komunità kollha Dumnikana tal-Birgu ser tinġabar fil-kjosrtu tal-kunvent għall-laqgħa ta’ talb għall-paċi fl-Ukrajna. Inħeġġukom tattendu biex nagħtu s-sapport tagħna lil dan il-poplu permezz tat-talb tagħna.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page