top of page

Avviżi 22 - 23 ta’ Jannar 2022

  1. It-Tnejn 24 ta’ Jannar – Talb għall-vokazzjonjiet Il-quddiesa tas-6:15p.m. ser tkun għall-vokazzjonijiet. Wara l-quddiesa ser issir adorazzjoni b’talb għall-vokazzjonijiet Dumnikani u barka sagramentali.

  2. Nhar it-Tlieta 25 ta’ Jannar – Professjoni Reliġjuża ta’ Fra Antoine Gauci Fis-6:15p.m. Quddiesa kantata u kkonċelebrata mmexxija mill-W.R. Provinċjal P. Vince Micallef OP li fiha Fra. Antoine Gauci jagħmel il-professjoni reliġjuża fi ħdan l-Ordni tal-Predikaturi. Nitolbu għalih u għal aktar vokazzjonjiet, biex aktar żgħażagħ jimxu fuq il-passi ta’ Missierna San Duminku.

  3. Nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Jannar – Festa ta’ San Tumas t’Akwinu Fis-5:45p.m. Rużarju u wara talba tal-Għasar. Fis-6:15p.m. Quddiesa bl-omelija mmexxija mill-Pirjol fuq l-artal ta’ San Tumas. Wara kant tal-antifona u barka sagramentali. *Nhar il-ġimgħa ma’ ssirx il-laqgħa tal-katekiżmu għall-adulti.

52 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page