top of page

Avviżi 22 - 23 ta’ Mejju 2021

  1. Nhar/Għada it-Tnejn 24 ta’ Mejju niċċelebraw il-festa tat-Transalazzjoni ta’ Missierna San Duminku (it-tifkira tat-trasport tal-fdalijiet ta’ Missierna San Duminku). Iċ-ċelebrazzjoni ser issir fil-quddiesa tal-10am minħabba li filgħaxija ser issir ċelebrazzjoni fuq livell provinċjali r-rabat. Fid-9:30a.m. rużarju u litanija ta’ Missierna San Duminku. Fl-10a.m. quddiesa mmexxija minn P. Alan J. Adami. Wara tingħad il-kurunella u barka sagramentali.

  2. Nhar it-Tlieta 25 ta’ Mejju – it-Tieni Tlieta ta’ Missierna San Duminku Fis-6p.m. Rużarju u litanija u kurunella ta’ Missierna San Duminku Fis-6:15p.m. Quddiesa bl-omleija mill-Pirjol. Wara kant tal-antifona u barka sagramentali. Inħeġġukom biex tattendi għaċ-ċelebrazzjonijiet tat—tlitiet ta’ San Duminku biex flimkien nagħmlu mixja spiritwali li twassalna għall-miġja tal-Kranju ta’ Missierna San Duminku fl-aħħar ġimgħa t’Awwissu.

  3. F’ismi u f’isem il-komunita’ tal-patrijiet Dumnikani tal-Birgu nirringrazzjaw lil dawk kollha li kien involuti fil-proġett tal-pittura l-ġdida tal-artal ta’ Missierna San Duminku. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw is-sehem tagħhom fiċ-ċelebrazzjonijiet solenni li għamilna marbutin mal-Ewwel Tlieta ta’ San Duminku. Grazzi wkoll mill-qalb tad-donazzjonijiet tagħkom.

  4. Bħal llum ħmistax ser niċċelebraw is-Solennita’ Chorpus Christi. Fl-okkażżjoni taċ-ċentinarju ta’ Missierna San Duminku ser ikollna fosta lill-Ambaxxatur tal-Papa Franġisku għall-Malta in-Nunzju Appostoliku L-E.T. Mons. Arċisqof Alessandro D’Errico. Ejjew ħalli flimkien nagħtuh merħba fostna.

43 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page