top of page

Avviżi 24-25 ta' Lulju 2021

  1. It-Tlieta 27 ta’ Lulju – Il-Ħdax -il Tlieta ta’ Missierna San Duminku Fis-6p.m. Rużarju u litanija u kurunella ta’ Missierna San Duminku. Fis-6:15p.m. Quddiesa bl-omelija. Wara kant tal-antifona u barka sagramentali.

  2. Il-Ġimgħa 30 ta’ Lulju – Tnedija tal-Album ġdid: Qalb Dumnikana Fit-8p.m. iż-Żgħażagħ Dumnikani tal-Birgu ser itellgħu serata biex iniedu l-Album ġdid tad-diski u filmati mużikali fl-okkażjoni tas-sena ċentinarja ta’ San Duminku. Wieħed jista’ jsegwi LIVE fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Kunvent u tal-Kumitat tal-Festa.

  3. Il-Ġimgħa 6 t’Awwissu – 800 sena mill-mewt ta’ Missierna San Duminku Fil-jum proprju tal-mewt ta’ Missierna San Duminku nixtiequ li nixegħlu 800 xemgħa fil-knisja tagħna. Minn dan il-weekend qed nibdew niġbru d-donazzjonijiet tagħkom għax-xemgħa.

  4. Is-Sibt 7 t’Awwissu – Jubilee Gala Dinner Il-Kumitat taċ-ċentinarju qiegħed jorganizza Jubilee Gala Dinner fil-Westen Dragonara Hotel. Min hu interessat jista’ jkellem lill-Pirjol jew lil Fr. Alan għall-booking. Dawk li diġa għamlu l-booking qed niġbru l-ħlas.

38 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page