top of page

Avviżi 27 – 28 ta’ Mejju 2023

Il-Ħadd 28 ta’ Mejju – Solennità ta’ Għid il-Ħamis Quddies: 8a.m. u 12p.m. Fl-10a.m. quddiesa kantata.

It-Tlieta 30 ta’ Mejju – It-Tielet Tlieta ta’ San Duminku Fis-5:45p.m. rużarju quddiem Ġesù Sagramentat. Fis-6:15p.m. quddiesa bl-omelija. Wara tingħad il-kurunella, antifona u barka sagramentali.


It-Tlieta 30 ta’ Mejju – Konferenza fuq it-tagħlim ta’ San Tumas t’Akwinu Fis-6:45p.m. konferenza minn Mons. Arċisqof George Frendo OP fuq is-Sagramenti Mqaddsa.

L-Erbgħa 31 ta’ Mejju – Ċelebrazzjoni Marjana Fis-7p.m. Ser issir ċelebrazzjoni Marjana fi Triq il-Foss f’għeluq ix-xahar ta’ Mejju.

Infakkrukom li llum qed jinġabar l-envelope bid-donazzjoni tagħkom b’risq il-festa interna ta’ Missierna San Duminku. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page