top of page

Avviżi 29- 30 ta’ Mejju 2021

Nhar it-Tlieta 1 ta’ Ġunju – It-Tielet Tlieta ta’ Missierna San Duminku Fis-6p.m. Rużarju u litanija u kurunella ta’ Missierna San Duminku Fis-6:15p.m. Quddiesa bl-omelija minn P. Alan J. Adami. Wara kant tal-antifona u barka sagramentali. Matul it-Tlitiet ta’ Missierna San Duminku ser niġbru preserves u ikel ieħor biex ngħinu l-familja fil-bżonn.

Il-Ħamis 3, Il-Ġimgħa 4 u s-Sibt 5 ta’ Ġunju – Jiem tal-Kwaranturi Mqaddsa

Fis-7:30am Quddiesa u wara espozizzjoni ta' Gesu' Sagramentat.

Fl-10am Quddiesa u wara tkompli l-adorazzjoni

F'12pm Ruzarju u Talb ta' Nofs il-Jum

Fil-5:30pm Ruzarju.

Fis-5:45pm Talba tal-Ghasar kantata.

Fis-6:15pm Quddiesa kantata bl-omelija u wara barka sagramentali.

Is-Sibt 5 ta’ Ġunju – Is-Solennita’ ta’ Corpus Christi Fil-5:30p.m. Talba tal-Għasar Kantata Fis-6p.m. Ingress Solenni tal-E. T. In-Nunzju Appostoliku Mons. Alessandro D’Errico. Fis-6:15p.m. Pontifikal Solenni mmexxi minn Nunzju Appostoliku bis-sehem tal-Capella Bugeja taħt id-direzzjoni ta’ P. Salv Galea O.P. Wara tingħata l-Barka Sagramentali.

Dawk li jridu jattendu għall-pontifikal, importanti li jniżżlu isimhom fis-sagraristija minħabba s-seating s-sigurta. Dawk li lesti joffri siegħa adorazzjoni matul il-jiem tal-kwaranturi iniżżlu isimhom fis-sagristija.

61 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page