top of page

Avviżi 9 - 10 t’ Ottubru 2021

Nhar il-Ġimgħa 15 t’Ottubru – 60 sena Professjoni Reliġjuża ta’ Fra Xmun Cachia OP

Fis-6:15p.m. Quddiesa solenni mmexxija mill-E.T. Mons. Arċisqof George Frendo OP, Arċisqof ta’ Tirana l-Albanija li fiha Fra Xmun Cachia ser irrodd ħajr lil Alla ta’ 60 sena fil-ħajja reliġjuża fl-Ordni Dumnikan. Nawgurawlu u nitolbu għalih u għal aktar vokazzjonijiet.

Infakkru li kuljum fis-6p.m. matul ix-xahar t’Ottubru jkollna t-talba tar-Rużarju quddiem Ġesuż Ewkaristija.

Dawk li jixtiequ jagħmlu l-intenzzjonijiet tal-quddies jistgħu ikellmu lil Fra Xmun.

Il-Komunità tal-Patrijiet Dumnikani flimkien mal-Arċikonfraternità tas-SSm. Rużarju jirringrazzjaw lil dawk kollha li taw is-sehem tagħhom fiċ-ċelerbazzjonijiet tal-Festa tal-Madonna tar-Rużarju.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page