Festa tal-Madonna tar-Rużarju

Il-komunità Dumnikana tal-Birgu ser tiċċelebra l-Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Nistednukom tieħdu sehem fl-attivitajiet tal-pro

gramm hawn taħt:65 views0 comments
Kunvent tal-Lunzajta

Kunvent Patrijiet Dumnikani

Triq il-Mina l-Kbira,

Il-Belt Vittoriosa

Phone:  21825198

© 2020 Dominican Fathers, Vittoriosa