Katina tar-Rużarju

Irreġistra ismek fis-Sagristija, biex inkomplu l-katina tar-Rużarju.


17 views0 comments
Kunvent tal-Lunzajta

Kunvent Patrijiet Dumnikani

Triq il-Mina l-Kbira,

Il-Belt Vittoriosa

Phone:  21825198

© 2020 Dominican Fathers, Vittoriosa