Majjistru ġdid tal-Ordni Dumnikan

  • Il-Komunità Dumnikana tal-Birgu tifraħ lill-P. Gerard Timoner III OP li ġie elett ġewwa l-Vjetnam bħala l-Majjistru tal-Ordni tal-Predikaturi. P. Gerard għandu 51 sena u huwa mill-Filippini. Nitolbu għalih biex il-Mulej u San Duminku jgħinuh fit-tmexxija tal-Ordni għad-9 snin li gejjin.


1 view0 comments

Recent Posts

See All
Kunvent tal-Lunzajta

Kunvent Patrijiet Dumnikani

Triq il-Mina l-Kbira,

Il-Belt Vittoriosa

Phone:  21825198

© 2020 Dominican Fathers, Vittoriosa