top of page

Programm tal-Milied u l-aħħar tas-sena fil-Knisja tal-Lunzjata

Lejliet il-Milied u Jum il-Milied

It-Tlieta 24 ta’ Diċembru – Lejliet il-Milied

Ikollna s-servizz tal-qrar wara l-quddiesa tas-7:30a.m. u wara l-quddiesa tal-10a.m.

Fil-11:15p.m. liturġija tal-uffiċċju tal-qari u wara l-priedka tat-tifel. F’12a.m. tibda l-quddiesa kkonċelebrata mmexxija mill-pirjol.


L-Erbgħa 25 ta’ Diċmebru – Is-Solennita’ tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu Quddies: Fis-7a.m. – quddiesa tas-sebħ skond ir-Rit Dumnikan minn P. Alan J. Adami OP

Fit-8a.m., fl-10a.m. u f’12p.m. (Filgħaxija ma jkunx hemm quddies).


Lejliet u nhar l-Ewwel tas-Sena

It-Tlieta 31 ta’ Diċembru – L-aħħar jum tas-sena. Fil-5:30p.m. – Rużarju.

Fis-5:45p.m. – Talba tal-Għasar. Fis-6:15p.m. – Quddiesa u wara jsir il-kanta ta’ Te Deum u barka sagramentali.

Il-Ħamis 1 ta’ Jannar – Is-Solennita’ ta’ Marija Omm Alla Quddies: Fit-8a.m., fl-10a.m. u f’12p.m. (Filgħaxija ma jkunx hemm quddies.


44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page