Contact

Agħmel kuntatt magħna

 Patrijiet Dumnikani, Kunvent Tal-Lunzjata
Triq il-Mina l-Kbira, Il-Birgu BRG 1024
birguop@gmail.com  |   +356 21825198

Kunvent tal-Lunzajta

Kunvent Patrijiet Dumnikani

Triq il-Mina l-Kbira,

Il-Belt Vittoriosa

Phone:  21825198

© 2020 Dominican Fathers, Vittoriosa