top of page

Ħinijiet

tal-Quddies

Ħdud u festi Kmandati

8:00 a.m.

10:00 a.m.

12::00 a.m.

Nhar ta' xogħol

7:30 a.m.

10:00 a.m.

6:30 p.m.

** Ikun hemm saċerdot dispost għall-qrar qabel kull quddiesa.

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

Għaliex għandi nqerr?

GĦALIEX IL-QRAR?

Bħalma n-nies ta' Iżrael elfejn sena ilu esperjenza l-maħfra ta' Kristu, in-nisrani llum ukoll jista' jesperjenza l-maħfra t'Alla fil-qrar

GĦAND BNIEDEM BĦALI?

Ġesù ta s-setgħa lid-dixxipli biex f'ismu jaħfru d-dnubiet.  [Ġw:20:23] Bis-setgħa ta' dan il-kmand is-saċaerdot jaħfer id-dnubiet.

BIŻŻEJJED INQERR QUDDIEM KURĊIFISS?

Meta wieħed jistqarr ħtijietu quddiem il-kurċifiss ma għandu l-ebda garanzija li jaqla' l-maħfra tad-dnubiet. Fis-Sagrament tal-Qrar wieħed jirċievi konferma tal-maħfra tad-dnubiet

U jEKK NERĠA' NAQA'?

Alla qatt ma jgħejja juri ħniena magħna. Il-qrar jagħtina tal-maħfra u l-grazzja biex wieħed jaħrab l-okkażjoni tad-dnub.

bottom of page