top of page
Dokumenti għaċ-Ċelebrazzonijiet fil-Knisja tagħna
Anchor 2

Niżżel il-flujetti għaċ-ċelebrazzjonijiet fil-Knnisja tagħna.

Fuq Xtajtet il-Ġordan:
Milied 2020

Niżżel

bottom of page