Niżżel id-dokumenti

Mit-Telgħa tal-Lunzjata
 

Niżżel il-flujett tax-xahar minn hawn

2021
Dokumenti għaċ-Ċelebrazzonijiet fil-Knisja tagħna
 

Niżżel il-flujetti għaċ-ċelebrazzjonijiet fil-Knnisja tagħna.

Fuq Xtajtet il-Ġordan:
Milied 2020

Niżżel

Kunvent tal-Lunzajta

Kunvent Patrijiet Dumnikani

Triq il-Mina l-Kbira,

Il-Belt Vittoriosa

Phone:  21825198

© 2020 Dominican Fathers, Vittoriosa