Niżżel id-dokumenti

Mit-Telgħa tal-Lunzjata
 

Niżżel il-flujett tax-xahar minn hawn

Dokumenti għaċ-Ċelebrazzonijiet fil-Knisja tagħna
 

Niżżel il-flujetti għaċ-ċelebrazzjonijiet fil-Knnisja tagħna.

Fuq Xtajtet il-Ġordan:
Milied 2020

Niżżel