Il-Komunità

Mil-lemin għax-xellug: P. Aaron Zahra O.P. (Pirjol); P. Tonio Mallia Milanes; Fra Xmun Cachia O.P.; P. Alan Joseph Adami O.P.

Assenti: P. Franġisk Galea O.P. (rikoverat fid-dar Santa Katerina).