Il-Komunità

Mil-lemin għax-xellug: P. Aaron Zahra O.P. (Pirjol); P. Tonio Mallia Milanes; Fra Xmun Cachia O.P.; P. Claudio Borg O.P.; P. Alan Joseph Adami O.P.

Assenti: P. Franġisk Galea O.P. (rikoverat fid-dar Santa Katerina); P. Frank Borg O.P. (rikoverat fid-dar tal-familja).

Kunvent tal-Lunzajta

Kunvent Patrijiet Dumnikani

Triq il-Mina l-Kbira,

Il-Belt Vittoriosa

Phone:  21825198

© 2020 Dominican Fathers, Vittoriosa