25 sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali

P. Claudio Borg O.P. iċċelebra l-25 sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali tiegħu nhar it-Tnejn 19 ta' Awwissu 2019 fil-Knisja tal-Lunzjata, il-Birgu. Imdawwar b'bosta Patrijiet mill-Provinċja Dumnikana Maltija, ġenituri u familjari, u bost ħbieb, huwa ċċelebra l-ewkaristija, filwaqt li P. Pawl Gatt O.P. niseġ omeliija tal-okkażjoni. Preżenti jassisti l-funzjoni kien hemm ukoll l-Arċisqof Emeirtu Mons. Pawlu Cremona O.P.


19 views0 comments
Kunvent tal-Lunzajta

Kunvent Patrijiet Dumnikani

Triq il-Mina l-Kbira,

Il-Belt Vittoriosa

Phone:  21825198

© 2020 Dominican Fathers, Vittoriosa