1234.png

Programm tal-Ftuħ tal-Festi  Solenni f’Ġieħ il-Patrijarka Missierna San Duminku fl-Okkazzjoni tat-8 Ċentinarju mill-mewt tiegħu ġewwa
l-Knisja Dumnikana ta’ Marija Annunzjata, il-Birgu
1221-2021

L-Aħħar tas-Sena

Il-Ħamis 31 ta’ Diċembru 2020

Fil-11p.m. quddiesa mmexxija mill-Pirjol. Wara mumenti ta’ adorazzjoni u barka sagramentali.

F’12:00a.m. mixegħla ġenerali tal-Knisja u l–Koppla u l-annijiet taċ-ċentinarju u mota solenni tat-tħabbira tas-sena ċentinarja.

L-Ewwel tas-Sena Solennità ta' Marija Omm Alla

Il-Ġimgħa l-1 ta’ Jannar 2021

Quddies fit-8:00a.m., fl-10:00a.m., f'12 a.m.

Lejliet l-Epifanija tal-Mulej

Is-Sibt 2 ta’ Jannar 2021

Fil-5:30p.m. rużarju.

Fis-5.45p.m. talba tal-Għasar Solenni tal-Epifanija tal-Mulej.

Fis-6:15p.m. quddiesa kantata mmexxija mill-Pirjol. Fi tmiem il-quddiesa ssir l-inawgurazzjoni tar-restawr tal-pedestall tal-vara ta’ Missierna San Duminku u wara tingħad il-kurunella, antifona u barka sagramentali.

Sollenità tal-Epifanija

Il-Ħadd 3 ta’ Jannar 2021

Fid-9:30a.m. Uffiċċju tal-Qari u Talba tat-tifħir ta’ sbieħ il-Jum.

Fl-10a.m. quddiesa mmexxija minn P. Alan Joseph Adami O.P. għaż-Żgħażagħ Dumnikani tal-Birgu.

Fil-5:30p.m. rużarju u wara purċissjoni bil-Bambin tax-Xirka fil-Knisja u wara talba tal-Għasar.

Fis-6:15p.m. quddiesa mmexxija mid-Direttur tax-Xirka tal-Isem Imqaddes t’Alla
P. Tonio Mallia Milanes O.P.

Jum it-tfal

It-Tnejn 4 ta’ Jannar 2021

Fis-6p.m. rużarju. Fis-6:15p.m. quddiesa għat-tfal immexxija minn Dun Mark Spiteri.

Jum il-Lajċi Dumnikani

It-Tlieta 5 ta’ Jannar 2021

Fis-6p.m. Rużarju.  Fis-6:15p.m. Quddiesa għal-lajċi Dumnikani mmexxija minn
P. Tonio Mallia Milanes O.P.

Fis-7p.m. jindirizza it-tieni konferenza fuq Missierna San Duminku l-E.T. Mons.
Arċisqof George Frendo O.P. fl-oratorju fil-kunvent.

Ġurnata Ewkaristika

L-Erbgħa 6 ta’ Jannar 2021

Wara l-quddiesa tas-7:30a.m. issir espożizzjoni ta’ Ġesù Ewkaristija u tkompli
sas-6:15p.m.

Fis-5:45p.m. talba tal-Għasar wara quddiesa kantata mmexxija mill-Pirjol P. Aaron Zahra O.P., wara tingħata l-barka sagramentali.

Jum il-Ħajja kkonsagrata

Il-Ħamis 7 ta’ Jannar 2021

Fis-6:15p.m. Quddiesa għar-reliġjużi kollha tal-Kottonera. Imexxu l-quddiesa l-patrijiet Kapuċċini tal-Kalkara. Wara jsir il-kant  tal-innu, l-antifona u barka sagramentali.

Jum il-Kottonera

Il-Ġimgħa 8 ta’ Jannar 2021

Fil-11a.m. tnedija tal-pubblikazzjoni tal-ktieb tat-tfal bl-istorja ta’ Missierna San
Duminku fil-Kjostru.

Fis-6:15p.m. quddiesa kkonċelebrata bis-sehem tal-arċiprieti, retturi tal-knejjes u
superjuri reliġjużi tal-Kottonera. Immexxi l-Arċipriet tal-Birgu il-Kan. Dun Karm
Busuttil. Wara jsir il-kant tal-innu, l-antifona u barka sagramentali.

Lejliet il-Ftuħ taċ-Ċentinarju

Is-Sibt 9 ta’ Jannar 2021

Fis-5.45p.m. Tranżlazzjoni solenni bir-relikwija ta’ Missierna San Duminku mill-Oratorju tal-Madonna tar-Rużarju u wara Għasar Solenni.

Fis-6:15p.m. quddiesa kantata u wara tingħata l-barka sagramentali.

Jum il-Ftuħ taċ-Ċentinarju

Il-Ħadd 10 ta’ Jannar 2021

128280187_1647992215380056_2271908760950

Fis-6:45a.m. quddiesa letta bir-Rit Dumnikan ċċelebrata minn P. Alan J. Adami O.P.

Fit-8a.m. quddiesa mmexxija minn Dun Emmanuel Schembri, viċi-Arċipriet ta’ Bormla, bis-sehem tal-kor ta’ Tota Pulchra tal-Kolleġjata Bormliża.

Fid-9:30a.m. Ingress Solenni tal-Em. T. il-Kardinal Mario Grech. Wara Pontifikal Solenni bis-sehem tal-orkestra taħt id-direzzjoni ta’ P. Salv Galea O.P.

F’12p.m. quddiesa letta mmexxija minn P. Karm Spiteri O.C.D.

Fis-7p.m. akkademja mużikali fl-okkażżjoni tal-ftuħ tas-Sena Ċentinarja mtella’ mill-Għaqda Filarmonika Prince of Wales Own tal-Birgu fil-Knisja u jsir l-inawgurazzjoni tal-Innu taċ-ċentinarju: “Sebħ il-ġmiel ta’ Kalaroga.” (N.B. Jeħtieġ li wieħed jiġbor biljett  minn qabel biex jidħol il-knisja għall-akkademja.)

Niżżel il-Poster Uffiċjali minn hawn jew ara l-Fuljett tax-Xagħar