L-Istorja tar-Relikwija 

Ferdinando I de Borbon (1751-1802) [jidher fir-ritratt fuq il-lemin], Prinċep ta’ Spanja u Duka ta’ Parma mill-1765 sal-1802 bena knisja u kunvent għad-Dumnikani f'Colorno, ħdejn Parma, biswit il-palazz tiegħu. F’din il-knisja imbagħad inġiebu bosta fdalijiet ta’ qaddisin biex isir urna prezzjuża fejn, fost il-bosta fdalijiet, wieħed seta’ jara l-katavru tal-Beatu Giordano ta’ Pisa (c. 1260-1311), tal-Beatu Stefana Quinzani (1457-1530), u tal-Beatu Pietro Cappucci (1390-1445), riġel u driegħ ta’ San Tumas t’Akwinu (1225-1274), sinsla ta’ dahar San Vinċenz Ferrer (1350-1419), żewġt iswaba’ u żewġt isnien ta’ San Pietru minn Verona (†1252), fost frammenti varji tas-salib imqaddes, u xewka mill-kuruna ta 'Sidna.

Sa mill-1766 għal din l-urna kienu diġà nkisbu żewġ briks taċ-ċella mill-kunvent ta’ Bologna  fejn, skond tradizzjoni antika, San Duminku miet. Il-Gran Duka tat-Toskana Leopoldu I imbagħad kiseb, mingħand neputi tiegħu, sinna tal-qaddis li kienet ingħatat mill-kunvent tal-Bologna fl-1699, taħt pressjoni mill-Kardinal Francesco dei Medici, li xtaqha għal ħuh il-Gran Duka Cosimo III. Fl-urna kien hemm ukoll żewġ paġni mill-brevjarju ta ’San Duminku, u biċċa mill-velu li kien ikopri l-immaġni tal-akerofita (jiġifieri mingħajr artist li għamlu) ta’ San Duminku ta’ Soriano.

Iżda xorta mhux sodisfatt, fl-1784, Ferdinandu kien aktar ambizzjuż fit-talba tiegħu u din id-darba talab illi jkollu relikwija mill-korp sagru ta’ S. Duminku. Meta Ferdinandu ra illi ma setax jikseb l-awtorizzazzjoni direttament mingħand il-Majjistru Ġenerali tal-Ordni, Balthasar de Quiñones (1777-1798) [jidher fuq ir-ritratt fuq ix-xellug], huwa ma qagħadx lura, u permezz tas-sapport tal-Arċisqof ta’ Bologna l-kardinal Andrea Gioannetti (1722-1800), talab direttament lill-Papa Piju VI, li min naħa tiegħu, b'digriet pontifikali qasir tat-2 ta 'Diċembru 1783, ordna lill-Kardinal Gioannetti biex jieħu u jagħti lid-Duka:

 

aliquam sancti Dominici calvariae particam, quae [...] in dicta ecclesia conventus Ordinis Praedicatorum Bononien. Asservatur [...] ita ut calvaria huiusmodi extrinsecus neutiquam deformis appareat."

(xi parti mill-kranju...li jinsab fil-knisja konventwali tal-Ordni tal-Predikaturi f'Bolonja. Dan għandu jsir b'attenzjoni...sabiex il-kranju, maqtugħ f'dan ilmod, ma joħloqx deformazzjoni viżibbli)

Il-qtugħ sar filgħaxija tal-15 ta’ Jannar 1784, fil-preżenza tal-Arċisqof Gioannetti, żewġ deputati senaturi u ftit persuni oħra. Il-kappillan Don Luigi Dardani, inkarigat mir-fdalijiet għall-arċidjoċesi ta’ Bologna, iwettaq il-ċesura b'serrieq imħejji għal dan il-għan, jiġifieri li jifred mill-kranju rettangolu tal-qurriegħa ta’11.12 x 7.4cm, li tikkonsisti fil-parti ta’ quddiem tal-għadam frontali u ż-żewġ partijiet ta’ fuq li jikkorrispondu għall-għadam parjetali. Meta l-qawmien Naplitan laqat id-Dukat ta’ Parma, il-Prinċipessa Carlotta, bint id-Duka Ferdinando, li fl-1797 irċeviet l-abitu Dumnikani bl-isem ta’ Swor Ġaċinta Domenica, ġiet imġiegħla tabbanduna Colorno sabiex issib kenn f’Ruma fil-monasteru ta’ SS. Domenico u Sisto.

Il-prinċipessa ġabet magħha r-relikwija ta’ San Duminku li baqgħu intatti f’dak il-monasteru sal-1901, sa meta l-kaptan ġenerali Andrea Frühwirth (1891-1904) talab lis-sorijiet għal waħda mir-relikwi ta’ San Duminku fil-pussess tagħhom biex jissodisfa talba li rċieva mill-bażilika ta’ Santa Clotilde f'Reims. Is-sorijiet għaddew is-snien, li Leopold tat-Toskana kien ta lil ħuh fl-1766. Madankollu, Frühwirth kellu s-sinna maqtugħa f'żewġ partijiet u waħda żammha għalih innifsu li sal-lum għadha fil-kurja ġenerali tad-Dumnikani f'Santa Sabina f'Ruma. Mir-rettangolu tal-kranju fl-1910 ittieħdet strixxa ta’ l-għadam frontali kienet maqtugħa tad-daqs 12 x 59cm., fl-okkażjoni tat-trasferiment tal-kurja ġenerali u tal-Unveristà Angelicum għal S. Vitale f'Ruma u fuq ordni tal-Majjistru Ġenerali Ġjaċint Cormier (1904-1916) [jidher fir-ritratt fuq il-lemin].

Il-frammentazzjoni tar-relikwa tkompli u propju mitt sena ilu fl-1921 fl-okkażjoni tas-seba’ ċentinarju tal-mewt ta' San Duminku, s-sorijiet irrestawraw ir-relikwarju, li kien fih il-biċċa diġà maqtugħha mill-qorriegħa, u ħasbu li jkomplu jneħħu biċċa li kienet diġà frammentata u maqsuma biex tissodisfa d-devozzjoni ta’ l-bosta devoti. Fl-1931 il-biċċa tal-kranju, li kienet maqtugħa darbtejn, ġiet trasferita lejn il-Monasteru l-ġdid ta’ San Duminku u San Sistu fuq Monte Mario fejn għadu ppreservat sal-lum.

Ir-Relikwarju bil-Kranju ta' Missierna
San Duminku Kif jidher illum.
Kunvent tal-Lunzajta

Kunvent Patrijiet Dumnikani

Triq il-Mina l-Kbira,

Il-Belt Vittoriosa

Phone:  21825198

© 2020 Dominican Fathers, Vittoriosa