It-800 Ċentinarju mill-Mewt ta' Missierna

San Duminku

1221-2021

Il-Belt Vittoriosa ser tingħaqad
mal-Ordni Dumnikan fid-dinja waqt li jiċċelebra t-800 ċentinarju
mill-Mewt ta' Missierna San Duminku,
bil-miġja tar-relikwija tal-Kraniju ta' Missierna San Duminku

Kunvent tal-Lunzajta

Kunvent Patrijiet Dumnikani

Triq il-Mina l-Kbira,

Il-Belt Vittoriosa

Phone:  21825198

© 2020 Dominican Fathers, Vittoriosa