top of page
Picture1.png
SWEETS
Picture2.png
eadd4a53-0dce-46cd-8aa8-e554f24aff16_570

Il-Kariżma Dumnikana ‘l bieraħ u llum

Aquae Sapientiae huma sensiela ta’ disa’ taħdidiet bi tħejjija għall-Festi Ċentinarji li sejrin ifakkru t-800 sena mill-mewt tal-Patrijarka San Duminku. Il-lajċi Dumnikani
tal-Birgu ħasbu, għalhekk,  biex jiġbru flimkien akkademiċi minn oqsma u dixxiplini differenti, sabiex joffru riflessjonijiet dwar il-kariżma Dumnikana kif ħolomha San Duminku u kif għadha ħajja llum f’dawk kollha li jagħmlu parti

mill-Ordni Dumnikan.

Picture2.png
twin logo Balpha.png
Picture2.png

Kunvent Dumnikan

Triq il-Mina l-Kbira

Il-Birgu

 

Phone: 2182121

Website: www.opbirgu.org

E-mail: birguop@gmail.com

Picture1.png

Inawgurazzjoni

03/12/2020

Is-Sena Ċentinarja 2021

Fis-6:15p.m. Quddiesa fil-Knisja
tal-Lunzjata fl-okkażżjoni tas-60 sena
mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja.

Fis-7p.m. Diskors tal-inawgurazzjoni tat-taħdidiet mill-Pirjol u Rettur
tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir, P. Aaron Zahra O.P. Wara messaġġ minn P. Vince Micallef O.P., Vigarju
tal-Provinċjal, Pirjol u Kappillan ta’ G’Mangia fuq iċ-ċentinarju tal-mewt ta’ San Duminku.

107298072_929548280790759_66211703122937

Ir-4 TAĦDITA

30/04/20211

Id-Dumnikan Predikatur tal-Ġmiel, il-kelma u
x-xbieha għad-Dumnikan

Fis-7p.m. konferenza minn P. Tonio Mallia Milanes O.P., Sotto Pirjol tal-Kunvent tal-Lunzjata, il-Birgu, chaplain fl-iskola St. Francis Bormla, u ikonografista.

234b7886d38632c50389e8a11fd631e039de6bbf

Is-7 TAĦDITA

02/07/2021

San Duminku, l-Għerf u
l-Kultura

Fis-7p.m. Konferenza mill-E.T. Dr. Ugo Mifdsud Bonnici, President Emeritus ta’ Malta.

Archbishop-George-Frendo.jpg

It-2 TAĦDITA

05/01/2021

Il-Predikazzjoni Dumnikana: Xandira ta' Tama

Fis-7p.m. Konferenza mill-E.T. Mons. Arċisqof Ġorġ Frendo O.P.., Arċisqof ta’ Tirana, l-Albanija.

CURIA_4_Copy.149138782078.jpg

Il-5 TAĦDITA

14/05/2021

Predikazzjoni u Djalogu: San Duminku Qaddis għal Żminijietna

Fis-7p.m. Konferenza mill-Majjistru P. Joseph Ellul O.P., Lettur fl-Università ta’ San Tumas t’Akwinu (Angelicum) Ruma u fl-Università ta’ Malta.

536841_3890324769572_1595401710_n.jpg?_n

It-8 TAĦDITA

13/07/2021

It-tfittxija tal-Wiċċ t’Alla: l-Kariżma Dumnikana u l-Iskrittura Mqaddsa

Fis-7p.m. Konferenza mir-Rev. Dr. P. Justin Schembri O.P., Lettur fl-Università ta’ San Tumas t’Akwinu (Angelicum) Ruma.

OP_MUSCAT2-760x428.jpg

It-3 TAĦDITA

12/02/2021

San Duminku: riformatur tal-bniedem, riformatur tas-socjetà, riformatur
tal-Knisja

Fis-7p.m. Konferenza mir-Rev. Dr.
P. Llewellyn Muscat O.P., Segretarju
tal-Postulazzjoni tal-Ordni Dumnikan.

5ec24d6ebd1db.jpg

Is-6 TAĦDITA

04/06/2021

L-Importanza tal-Kariżma Dumnikana fl-iskejjel

Fis-7p.m. Konferenza minn Sr. Alexandra Chircop Service manager fis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija.

JGC.png

Id-9 TAĦDITA

06/08/2021

L-irwol tad-Dumnikani fil-ħidma pastorali tal-Knisja f’Malta

Fis-7p.m. Konferenza mill-E.T. Mons. Isqof Joseph Galea Curmi, Isqof Awżiljaru.

Anchor 1
bottom of page